Приймаючи зведений місцевий бюджет 2017 року, відповідно до складеного бюджетного запиту та пройденої експертизи, керівники культурно-освітніх, соціальних галузей району з острахом прорахували свою незабезпечену потребу за основними захищеними статтями видатків по заробітній платі із нарахуваннями, енергоносіях, медикаментах, харчуванню, послугах зв’язку та розробили заходи по її зменшенню.

  Але завдячуючи спільній, плідній співпраці, повному взаєморозумінню у вирішені проблемних питань всіх керівників, працівників бюджетних установ району, депутатському корпусу кожної адміністративно-територіальної одиниці району, рік 2017 із незабезпеченого на початку перетворився на успішний і гарно завершений.

  Так дохідна частина зведеного місцевого бюджету району за 2017рік загального фонду (без врахування трансфертів) в цілому виконана на 116,4 % до затверджених показників на звітний період в результаті чого надійшло додаткових надходжень на 6640,000тис.грн. В порівнянні з 2016 роком доходи загального фонду зросли на 13715,607 тис. грн., або на 41,1%, що дало змогу направити кошти від перевиконання дохідної частини та забезпечити, як усунення незабезпеченої потреби за захищеними статтями видатків, так і отримати бажане виконання видатків загального фонду зведеного місцевого бюджету району, зберегти свої вільні залишки та краще розпочати 2018 рік.

  Загальний обсяг видатків зведеного бюджету району по загальному фонду виконано на 94,1 %, в сумі 159118,915 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використано в сумі 62735,797 грн., питома вага якої склала 40% загального обсягу проведених видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4386,370тис. грн., питома вага їх склала 3 % загального обсягу проведених видатків, соціальне забезпечення 49636,261тис.грн. питома вага його склала 32 % загального обсягу проведених видатків. Найбільшу питому вагу у виконаних видатках 2017року займають: галузь соціального захисту населення 33,5 % , галузь освіти - 30,2 % , галузь охорони здоров’я – 3 % . Всі першочергові видатки на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, харчування, медикаменти та соціальні послуги були профінансовані в повному обсязі до потреби.

  Офіційні трансферти за 2017рік виконано на 99,3 % до плану звітного періоду, фактично надійшло 111568,778 тс.грн.

  Проведено капітальних видатків та видатків розвитку на 7474,594 тис.грн., що дало змогу їх виконати на 98,7 %.

  Запорука успішного виконання бюджету є у єдності та збалансованості всіх його, як планових так і фактично здіяних частин з дотриманням відповідних норм чинного законодавства та досягненням успіху у розвитку культурно-освітніх, соціальних галузей району .

  Начальник фінансового управління Піщанської райдержадміністрації Т.Г.Студенянська