Зниження уваги суспільства до проблем виховання нового покоління призвело до надзвичайно несприятливих соціальних наслідків, серед яких: зростання підліткової наркоманії, народження дітей неповнолітніми і позашлюбні діти, криміналізація і злочинність неповнолітніх, насильство над дітьми в сім'ї, соціальне сирітство, і все це як наслідок неблагополуччя в сім'ї. Соціальні кризові процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжують тривожність і напруженість, озлобленість, жорсткість і насильство.

  З урахуванням домінуючих факторів, що негативно впливають на розвиток особистості дитини, науковці, враховуючи отриманні статистичні дані внаслідок досліджень функцій, видів та форм сім'ї, умовно розділили неблагополучні сім'ї на дві великі групи, кожна з яких включає декілька різновидів. Першу групу складають сім'ї з явною (відкритою) формою неблагополуччя - так звані конфліктні, проблемні сім'ї, асоціальні, аморально - кримінальні та сім'ї з недоліком виховних ресурсів (зокрема - неповні).

  Другу групу представляють зовні респектабельні сім'ї, спосіб життя яких не викликає занепокоєння і нарікань з боку громадськості. Однак ціннісні установки і поведінка батьків різко розходяться з загальнолюдськими моральними цінностями, що не може не позначитися на моральному вигляді виховання в таких сім'ях дітей.

  Серед явно неблагополучних сімей велику групу складають сім'ї з порушенням дитячо-батьківських відносин. У них негативний вплив на дітей, проявляються не прямо, а через зразки аморальної поведінки батьків, як це буває в «алкогольнозалежних» сім'ях, а внаслідок хронічно ускладнених, фактично нездорових відносин між подружжям, які характеризуються відсутністю взаєморозуміння та взаємоповаги, наростанням емоційного відчуження і переважанням конфліктної взаємодії.

  Крім того, сімейне благополуччя явище відносне і може носити тимчасовий характер. Часто цілком благополучна сім'я переходить у категорію або явно, або приховано неблагополучних сімей. Тому необхідно постійно проводити роботу з профілактики сімейного неблагополуччя. А саме таку роботу проводять соціальні працівники відвідуючи сім'ї за місцем проживання, виявляючи першочергові проблеми сім'ї та працюючи з сім’єю. Залучають інших соціальних партнерів, як наприклад службу в справах дітей або навчальні заклади для більшого охоплення проблеми сім'ї та для максимального вирішення проблем, що склалася в сім'ї або може скластися, сприяти виходу сім'ї з складних життєвих обставин, які складають неблагополуччя сім'ї, що негативно впливає на її нормальне функціонування.

  Якщо вам відома інформація про сім'ї, які не можуть подолати складні життєві обставини, що склалися в сім'ї, просимо вас повідомляти сільські та селищні ради та звертатися до районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для допомоги в подоланні неблагополуччя сімей в суспільстві за адресою смт. Піщанка, вул. Центральна, 36 тел. 2-12-80

  Піщанський РЦСССДМ