Девіз 2018 року – Захищене і здорове покоління.

  Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня в Україні відзначається День охорони праці.

  Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене й здорове покоління».

  Однією з цілей, який визначив уряд України у 2017 році, є гідна праця, яка спрямована на забезпечення гідних та безпечних умов праці для всіх працівників.

  Враховуючи, що в країні триває активне всебічне реформування економіки, наше завдання - зберегти молоде покоління як майбутній потенціал для встановлення розвиненої і сильної держави.

  Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

  Не можливо переоцінити в цьому процесі роль закладів освіти різних рівнів - саме в них з дітьми і молоддю мають проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

  Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи захист від небезпек і збереження здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни.

  Тільки спільними зусиллями і завдяки комплексному підходу можна забезпечити організацію належних умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню випадків виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн, наша країна зможе лише завдяки збереження здоров`я молодого покоління, що позитивно впливатиме на розвиток національної економіки.

  Травматизм серед молоді на виробництві є важливою, але недостатньою усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв`язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля.

  Адже виробнича травма, яку молода людина отримує на початку свого трудового життя може призвести до довгострокових порушень її здоров’я, через що вона не зможе бути активним членом суспільства та не скористається набутими під час навчання знаннями.

  Доволі часто молоді працівники приймають не досить обдумані рішення, пов’язані із ризиками, та не усвідомлюють , що їхня необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й для життя і здоров’я тих, хто їх оточує.

  У середовищі молодих працівників виробничі ризики значно вищі через особливість їхнього способу життя. Стреси, пов’язані із зовнішніми чинниками, також можуть призводити до виникнення небезпечних ситуацій на роботі.

  Необхідно, щоб всі заінтересовані сторони сприяли організації гідних і безпечних умов праці для молодих працівників, долучалися до роботи з формування культури безпеки та гігієни праці.

Голова районної державної адміністрації П. Десятник
Голова районної ради Д. Чвалюк

  Додаток