Мале та середнє підприємництво в районі сприяє ефективному розвитку економіки району, збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів, а також вирішенню соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, створенню нових робочих місць, підвищення життєвого рівня людей, насиченості ринку товарами та послугами.

  Станом на 01.04.2018 року в районі діє 601 суб’єкт підприємницької діяльності, з них 79 малих підприємств та 522 фізичних осіб підприємців. Також в районі зареєстровано та діє 5 суб`єктів середнього підприємництва. З початку року зареєстровано 3 юридичних особи та 23 фізичних осіб підприємців, припинили діяльність 31 СПД з них: 8 фізичних осіб та 23 юридичних особи.

  Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в першому кварталі поточного року становить 7,3 млн.грн., або 31,3 % від загальних обсягів надходжень: в тому числі від малих підприємств – 5,8 млн.грн. ( 24,9 %), ФОП – 1,5 млн.грн ( 6,4%) від загальної суми надходжень суб’єктів малого підприємництва.

  Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва в першому кварталі поточного року становить 3,4 млн.грн., або 14,6 % від загальних обсягів надходжень

  Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 3,4 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 22,8 % в тому числі від малих підприємств – 2,1 млн.грн ( 14,1%), фізичних осіб підприємців – 1,3 млн.грн. (8,7 %) від загальної суми надходжень від СМП.

  Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва становить 2,2 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 14,7 %.

  Від суб’єктів малого та середнього підприємництва, які працювали на єдиному податку, за 1 квартал 2018 року надійшло до бюджету 1,2 млн.грн.

  Для забезпечення сприятливих умов для громадян та суб’єктів господарювання створений та працює Центр надання адміністративних послуг, який надає понад 116 послуг. Центром надання адміністративних послуг, в 1 кварталі 2018 року, надано 5171 адміністративних послуг, що в 1,5 рази більше аналогічного періоду 2017 року.