Мале та середнє підприємництво – важливий сектор економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий «прошарок-підприємець-власник». Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, наданні послуг і зайняттю торгівлею та має на меті отримання прибутку. Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. Мале та середнє підприємництво як в цілому в країні так і на рівні району сприяє ефективному розвитку економіки, збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів, а також вирішенню соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, створенню нових робочих місць, підвищення життєвого рівня людей, насиченості ринку товарами та послугами.

  Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця.

  Саме хвилююче питання для починаючого підприємця - де взяти кошти на відкриття справи? Для того щоб отримати гроші на відкриття бізнесу, ви повинні мати офіційний статус безробітного, а значить, повинні стати на облік в центр зайнятості. Людина яка планує розпочати власний бізнес має чітко розуміти, що успіх у бізнесі залежить не тільки від обраної ідеї, а й від її грамотної реалізації. Кожен ваш крок повинен бути впевненим і мудрим, помилки в сфері бізнесу не мають пощади. Тому на початковому етапі складається бізнес -план, в якому буде відображено весь процес дій: оцінка рентабельності проекту, фінансові вкладення, терміни окупності справи та інше.

  Важливе місце у цивілізованій ринковій економіці посідає підприємництво у сфері торгівлі (комерція), де швидше і з меншим вкладом ресурсів можна отримати доходи від проведених бізнес-операцій. Крім того, підприємництво у сфері торгівлі дозволяє усім учасникам комерційного обороту вигідно співпрацювати на основі планування, укладання, реалізації торгових операцій. Роздрібні торговельні операції здійснюються через магазини, магазини-склади, кіоски, палатки, павільйони, пересувну роздрібну торговельну мережу (автомагазини, лотки), на речових ринках, виставках-продажах, продовольчих ринках .

  Проте маєте розуміти , що підприємництво це не тільки торгівельна діяльність, а набагато масштабніша сфера діяльності. Ви можете себе проявити і в сфері сільського господарства, садово- ягідній та овочевій справі, створення різноманітних кооперативів по переробці м’ясомолочної продукції та плодово-овочевих культур. Поле діяльності чимале , а вірний вибір допоможе у реалізації розпочатої справи.

  У кожному населеному пункті - найважливіше виробництво – хлібобулочна пекарня. Своя пекарня може стати досить прибутковим і затребуваним виробництвом. Її переваги в порівнянні з провідними хлібозаводами очевидні:

  • хліб завжди свіжий, адже випікається невеликими партіями і, як правило, неподалік від дому чи роботи;
  • продукція відрізняється більш цікавим асортиментом , адже пекарня може виготовляти її малими партіями, орієнтуючись на попит і смаки своїх споживачів;
  • якість нерідко краще за рахунок менших обсягів і пильного контролю за процесом виготовлення;
  • пропозиція таких пекарень біля будинку більш різноманітно і частіше змінюється, адже міні-виробництво більш гнучке і швидше реагує на потреби своїх клієнтів.

  Враховуючи все вищеперелічене, можна сміливо сказати, що своя пекарня - досить затребуваний, привабливий і вигідний бізнес.

  У селах можна організувати бізнес в галузі ягідничества, об'єднуватися з сусідами в кооперації, створювати власні ферми і масштабні плантації. У теперішній час найбільш прибутковий бізнес в селі або селищі це саме той бізнес, який пов'язаний з вирощуванням полуниці та малини. Полуничні плантації в селах здатні приносити за сезон до 10 тонн тільки з одного гектара! А заробіток з таких полуничних полів в селі може досягати декількох десятків тисяч гривень за сезон.

  Селяни, які вже практикують такий вид домашнього бізнесу в селі, стверджують, що самостійно заробити хороші гроші складно, тому вони намагаються організовувати кооперативи – справа вигідна для кожного учасника.

  Сьогодні кооперативне підприємництво розгортається на грунті прийнятих Верховною Радою України законів про підприємницьку діяльність .Урядом України проводиться політика щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу, усунення існуючих перешкод для бізнесу, створення привабливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що дозволить залучити до розвитку вітчизняної економіки інвестиції та потенціал приватного капіталу. За останні роки в Україні прийнято основоположні закони, які відповідають європейським принципам регулювання підприємницької діяльності, у сферах: ліцензування, державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, дозвільній системі (обмеження кількості документів дозвільного характеру), у сфері технічного регулювання .

  Одним з найважливіших пріоритетів сучасної державної економічної політики є підтримка підприємницької діяльності, яка здійснюється як на державному, так і на регіональному рівнях, як українськими, так і міжнародними організаціями.

  Особливою увагою держава наділяє молодих підприємців.

  З цією метою розробляється та реалізується система заходів підтримки підприємництва молоді, включаючи довгострокове пільгове кредитування, забезпечення виробничими приміщеннями, страхування комерційного ризику тощо. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати за рахунок коштів, що надходять до місцевого бюджету, пільгову плату за реєстрацію підприємств, створених молодими громадянами та молодіжними громадськими організаціями.

  У наш час багато підприємців або управлінців уже чули такий термін, як «стартап».

  Стартап з англійської перекладається як «почати щось», тобто стартувати в чомусь, почати робити щось. І, відповідно, сьогодні це цілий тренд, який безпосередньо стикається з підприємництвом для започаткування власної справи (бізнесу). Стартап - це зовсім молодий проект, в основі якого лежить якась абсолютно нова ідея, не використана до цього ніким. Проект може бути створений у будь-якій сфері життєдіяльності: медицина, торгівля, транспорт, послуги і так далі.

  Основна Мета стартапу - привернути увагу інвесторів своєю ідеєю в необхідність та перспективність задуманої справи і зробити компанію затребуваною та прибутковою.

  На Вінниччині запроваджено підтримку «стартапів» . Розпорядженням голови облдержадміністрації Валерія Коровія від 17 квітня 2018 року №315, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 25 квітня 2018 року № 58/1554 затверджено Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Відповідно до Положення у конкурсі бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) зможуть прийняти участь:

  • юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;
  • громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.

  Надання фінансової підтримки буде здійснюватись на конкурсних засадах у вигляді грантів з обласного бюджету. Розгляд бізнес-планів та встановлення суми грантів буде забезпечуватись конкурсною комісією. Розміри грантів від 50 до 100 тис.грн., особлива увага буде приділятись підтримці підприємців у сільській місцевості.

  У 2018 році на фінансову підтримку підприємців-початківців з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1,4 млн.грн.

  Незабаром в Україні стартап знайде популярність і практичне значення як для окремих підприємців, так і для економіки України в цілому. Це обумовлено тим, що для вигідного вкладення капіталу з метою його зростання та диверсифікації, інвестор (в тому числі й український) постійно шукає нові напрямки бізнесу. Саме стартапи, як вид компаній з високою оборотністю капіталу, зможуть стати новими об'єктами для інвестування.

  В Україні діють майже 2 мільйони малих та середніх підприємств, що створюють більше половини всього валового продукту країни. Уряд та Мінекономрозвитку розуміють важливість підтримки та сприяння розвитку цього сектору економіки. Саме з цією метою Кабінет міністрів ухвалив план заходів з реалізації розробленої Мінекономрозвитку Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, яка містить низку напрямів створення сприятливого середовища для його розвитку: розширення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва.

  Тож я бажаю успіху тим кого зацікавить підприємницька діяльність.

  Н. Аязбекова - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації