За даними Головного управління статистики у Вінницькій області у 2015р. на Вінниччині наукові дослідження та розробки виконувало 19 організацій, в яких працювало майже 500 осіб, з яких 364 особи – безпосередні виконавці наукових та науково-технічних робіт. Крім того, 287 осіб займалися науковою роботою за сумісництвом.

  У 2015р. виконанням науково-дослідних робіт займалися фахівці з науковим ступенем – 10 докторів наук та 76 кандидатів наук. Їхня частка у загальній кількості виконавців наукових та науково-технічних робіт майже не змінилась і становила 21,6%.

  Найбільша кількість організацій (у 2015р. їх було 37%), які виконували науково-дослідні роботи в галузі природничих наук, серед яких переважають організації із сільськогосподарською спрямованістю. Майже третина організацій (26%) області виконували наукові розробки в галузі технічних наук. Окремі наукові організації спеціалізувалися у галузі медичних, економічних, педагогічних наук або мали багатогалузевий профіль.

  Науковими організаціями Вінниччини протягом 2015р. виконувалось 308 наукових та науково-технічних робіт, загальний обсяг яких становив майже 36,0 млн.грн. проти 41,0 млн.грн. у попередньому році. У 2015р. на створення нових видів виробів було спрямовано 31 наукову розробку, з яких 18 – нові види техніки. Крім того, науковці області проводили роботи по створенню нових технологій (46), сортів рослин та порід тварин (22), методів і теорій (88), матеріалів (5).

  З метою участі в міжнародних семінарах, конференціях тощо науковцями області у 2015р. було здійснено 161 виїзд за кордон і проводилось 49 таких заходів науковими організаціями та установами в області.