З 1 травня підвищено розмір мінімальної заробітної плати

  Законом України від 25.12.15 № 928-VIII «Про Державний бюджет на 2016 рік» з 1 травня 2016 року по 30 листопада 2016 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу та мінімальну заробітну плату в розрахунку на місяць у розмірі 1450 гривень. У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8,69 гривні.

  Звертаємо увагу роботодавців на неприпустимість виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого рівня. Адже це є порушенням трудового законодавства. Не позбавляйте найманих працівників належного захисту на випадок непрацездатності та не прирікайте їх на мізерну пенсію.

 

  Про тематичні семінари для платників податків

  Наприкінці квітня та на початку травня фахівці податкових інспекцій провели семінари для платників податків на тему «Новини податкового законодавства. Звітність з підакцизних товарів». Семінари стали доволі резонансними, адже вже в травні платники акцизного податку звітували за новою формою. Під час виступів на семінарах податківці зупинялися на порядку заповнення звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 року № 49. Вищезазначені звіти передбачено подавати в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності до 10 числа місяця, що настає за звітним до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання. Слухачі були дуже активними, лекторам довелось відповісти на значну кількість запитань.

 

  Платникам акцизного податку про нові форми звітності

  Нагадуємо, що наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» передбачено звітність суб’єктів господарювання які здійснюють виробництво спирту (форма №1- РС), реалізацію та виробництво алкогольних напоїв (форма №2-РС), реалізацію та виробництво тютюнових виробів (форма №3-РС),обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма №1-ОА), обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма №1-ОТ), обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА), обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма № 1-РТ). Вищезазначені звіти передбачено подавати в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності до 10 числа місяця, що настає за звітним до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання. Електронні формати за новими формами розміщено на офіційному веб-сайті ДФС ( розділ «Електронна звітність» - «Інформаційне – аналітичне забезпечення»- «Реєстр електронних документів».

 

  Як подати декларацію акцизного податку

  Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального (п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу України). Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Слід зазначити, що особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність (п.п. 212.3.1 прим.1 п. 212.3 ст. 212 ПКУ). Згідно з абзацом четвертим п. 215.1 ст. 215 ПКУ пальне належить до підакцизних товарів. Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ). Декларація акцизного податку подається суб’єктом господарювання до контролюючого органу за місцем реєстрації такого суб’єкта господарювання платником акцизного податку. Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців. При здійсненні такими суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, вони також підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами з поданням декларації акцизного податку до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

 

  У разі зменшення суми податкових зобов’язань заповнюється розрахунок коригування до податкової накладної

  На зменшення суми податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, якщо товари/послуги, необоротні активи в подальшому використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, заповнюється розрахунок коригування до податкової накладної. Відповідно до п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, у разі якщо товари/послуги, необоротні активи (відносно яких визначено податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України) в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування до такої податкової накладної (далі – розрахунок коригування), зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з п. 21 Порядку № 1307 розрахунок коригування складається за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307. В заголовній частині розрахунку коригування у верхній лівій частини робиться помітка «Х» у графі «До зведеної податкової накладної», вказується дата та номер податкової накладної до якої вносяться зміни. У рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «600000000000», в рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.

  В розділі Б табличної частини розрахунку коригування зазначається:

в графі 1 – № з/п рядка податкової накладної, що коригується;

в графі 2 – причина коригування;

в графі 3 – номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується;

в графі 4 – код товару згідно з УКТ ЗЕД.;

в графах 5 та 6 – одиниця виміру товарів/послуг;

в графі 11 – код ставки;

в графі 13 зазначається база оподаткування без урахування ПДВ зі знаком «-»; графи 7, 8, 9, 12 – не заповнюються.

В розділі А табличної частини розрахунку коригування (рядки I - VIII) вносяться узагальнюючі дані щодо суми коригування податкових зобов’язань за операціями, на які складається такий розрахунок коригування, а сааме: в рядку «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» зазначається в залежності від ставки (рядки II – III) зі знаком «-» сума коригування податкових зобов’язань.

 

  Оновлена Інструкція про порядок нарахування та сплати ЄСВ чинна з 17 травня

  Мінфін наказом від 28.03.2016 р. № 393 виклав у новій редакції Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у якій окрім нарахування і сплати ЄСВ, визначена процедура нарахування і сплати фінансових санкцій та стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів контролюючими органами. Інструкцію приведено у відповідність до норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (із змінами та доповненнями). Зокрема, з документу виключено норми щодо утримання ЄСВ та встановлено єдину ставку нарахування внеску у розмірі 22% незалежно від класу професійного ризику. Уточнено правило нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати. А саме: якщо база нарахування ЄСВ менше розміру мінімальної заробітної плати, то ЄСВ розраховують із розміру мінімальної заробітної плати. Правило діє за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. Вищевказана вимога не застосовуються до заробітної плати: – не за основним місцем роботи (базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру);

– яка нараховується підприємствами, установами, організаціями працівникам-інвалідам, до яких застосовують розмір ЄСВ 8,41%, 5,3% або 5,5%; – працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО.

  Також, у зв’язку з нововведеннями, які набрали чинності з 01 січня 2016 року, в Інструкції прописано, що максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок. Приведено у відповідність з нормами чинного законодавства положення Інструкції щодо добровільної сплати єдиного внеску та порядку укладення договорів про добровільну участь. З 1 січня 2016 року всі фізичні особи – підприємці виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ.

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницький області