Довідка про організацію роботи із зверненнями громадян у Піщанській районній державній адміністрації за 1 півріччя 2018 року

  Належний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів - пріоритетний напрямок роботи органів державної влади та відповідальний обов’язок посадових і службових осіб.

  Дотримання ст.40 Конституції України, нормативно-правових актів щодо звернень громадян знаходиться на особливому контролі керівництва райдержадміністрації, оскільки звернення – одна із форм прямого діалогу населення з місцевою владою.

  Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року № 858, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян Піщанська районна державна адміністрація проводить роботу щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення, здійснює системні заходи щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевих органів влади.

  Ще->