11 липня під головуванням голови райдержадміністрації П. Десятника відбулася нарада щодо утворення в районі опорних шкіл за участю заступників голови райдержадміністрації, заступника голови районної ради, начальника відділу освіти, постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, духовного розвитку та роботи з молоддю (голова комісії Броль Р.М.).

  Як зазначив голова райдержадміністрації, що «Рішення щодо створення опорних шкіл жодним чином не означає закриття чи ліквідацію навчальних закладів. І треба розуміти, що процес реформ є невідворотнім і потрібно заспокоїтися, співпрацювати та знаходити порозуміння.

  В першу чергу, школа є для учня, а не для вчителя. Тому необхідно говорити насамперед про якісну сучасну повноцінну освіту, враховуючи демографічні показники, позаяк кількість дітей, які навчаються в школах району, скорочується». Оскільки Україна обрала європейський шлях розвитку, потрібно інтегруватися у європейське законодавство та європейську освітню систему. І навіть в той час, коли країна перебуває в стані війни, держава знаходить можливість та ресурси розвиватися, адже на розвиток матеріально – технічної бази опорних навчальних закладів держава виділяє чималі кошти.