Вимоги до підготовки полів і проведення меліоративних та земляних робіт

  - Земельні ділянки для роботи машино - тракторних агрегатів повинні бути завчасно підготовлені: прибране каміння, солома, засипані ями та ліквідовані інші перешкоди; виставлені віхи біля великих каменів, розмитих ділянок та інших перешкод; поля розбиті на загінки, обкошені й підготовлені прокоси; проведені контрольні розори; відбиті поворотні смуги; під час роботи на схилах і поблизу ярів ширина поворотної смуги має бути не менше величини, що дорівнює подвійному мінімальному радіусу розвороту комбайна чи машинно-тракторного агрегату; позначені місця для відпочинку.

  - Перед початком польових робіт на полях, над якими проходять повітряні ЛЕП, власник організовує перевірку спеціалізованими організаціями величини провисання проводів із тим, щоб відстань по вертикалі від найвищої точки машини (вантажу) до електричних проводів була не менше значень, вказаних у п.21 Правил охорони електричних мереж: 1 м — до 35 кВ, 1,5 м —110 кВ, 2 м —150 кВ, 2,5 м —220 кВ, 3,5 м — 330 кВ, 4,5 м — 400-500 кВ, 6м — 750 кВ.

  Вимоги безпеки під час збирання врожаю зернових культур

  - Перед початком збиральних робіт власниками (керівниками підприємств) повинні бути проведені такі організаційні заходи: закінчена підготовка збирально-транспортних агрегатів; закріплена техніка за працівниками; організовані ланки технічного обслуговування машин; на відведених ділянках обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і пально-мастильних матеріалів; підготовлені поля і перевірено провисання проводів ліній електропередач; проведений інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки.

  - Під час збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, які викладені в розділі 7.9.1 ДНАОП 0.01-1.01-95. - При організації інструктажу з охорони праці на робочому місці повинні враховуватися стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, а також інформація про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю.

  - Персонал, який обслуговує збиральні агрегати, потрібно комплектувати працівниками з врахуванням їхньої кваліфікації.

  - Під час проведення технічного обслуговування збиральних машин і транспортних агрегатів у темний час доби повинно бути забезпечено штучне освітлення майданчиків. Освітленість поверхні в будь-якому місці робочої зони має бути не менше 50 люкс.

  - При виборі способу збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур перевагу слід надавати технологіям, які мають вищу надійність і безпеку технологічного процесу.

  - Запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати в дерев'яних чохлах на польовому стані. Як виняток, допускається зберігання запасного ножа на жатці в безпечному місці.

  - Під час роботи в полі і руху по дорогах нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитися на зернозбиральному комбайні.

  - Не дозволяється перебування людей у кузові автомашини або тракторного причепа при заповненні їх технологічним продуктом, а також при транспортуванні продукту до місця складування.

  - Для зниження негативної дії низькочастотних коливань (вібрації) машини на організм комбайнера й поліпшення технологічних показників напрям косовиці повинен збігатися з напрямом оранки і бути впоперек або під кутом до напряму посіву.

  - Комбайни слід забезпечити дерев'яними лопатами для проштовхування злежаного зерна в бункерах до вивантажувального шнека.

  - Збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев'яними підкладками для встановлення домкрата. Перед підніманням машину необхідно загальмувати, а під колеса встановити противідкатні башмаки. Домкрат потрібно установлювати тільки у спеціально позначених місцях.

  - Під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені у транспортне положення. Дистанція між машинами має бути не менше 50 м.

  Вимоги до післязбиральної доробки та зберігання зернових, зернобобових та круп’яних культур

  - Післязбиральна доробка зерна повинна проводитися у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають нормам технологічного проектування підприємств сільського господарства, вимогам санітарних та будівельних норм і правил.

  - Дозволяється проводити післязбиральну обробку зерна у приміщеннях зерносховищ, які мають окремі спеціальні відділення для протруєння, очищення, сушіння и зберігання зерна, оснащені системою аспірації і протипожежним інвентарем.

  - Безпека виробничих процесів післязбиральної доробки зерна повинна бути забезпечена: вибором технологічних процесів, прийомів, режимів роботи й порядку обслуговування виробничого устаткування; вибором виробничих приміщень та майданчиків; вибором виробничого обладнання; розміщенням виробничого обладнання и організацією робочих місць; застосуванням колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих; виконанням діючих норм і правил , визначених вимогами до конструкції будівель,споруд, машин; виконанням вимог цих Правил.

  - Технічний стан обладнання зернових токів, зерноочисних агрегатів, зерноочисно - сушильних комплексів спеціалізованих насіннєочисних підприємств, цехів і дільниць повинен відповідати вимогам експлуатаційної документації.

  - Організація технологічних процесів і застосовувані в них машини й обладнання повинні виключати прямий контакт обслуговуючого персоналу з оброблюваним продуктом, особливо у завальних ямах і бункерах.

  - При розміщенні обладнання на виробничому майданчику (у зерносховищі) потрібно забезпечити зручність та безпеку обслуговування і можливість евакуації працівників в аварійних ситуаціях. Інтервал між обладнанням у зоні обслуговування повинен бути 0,8-1,0м.

  - Ширина проїзду в зерносховищах повинна бути на 1,4 м більше від ширини навантажувальних засобів (прохід для людей — 0,7 м з кожного боку).

  - Не дозволяється використовувати для протруювання насіння обладнання агрегатів, комплексів токів, що призначене для післязбиральної доробки продовольчого и фуражного зерна.

  - Візуальна й звукова сигналізація повинна забезпечувати надійний і зрозумілий зв'язок для безпечних сумісних дій обслуговуючого персоналу, в тому числі в темний час доби.

  - Під час проведення технічного обслуговування зерноочисних машин й обладнання необхідно зупинити їх і відключити напругу. На рубильниках і пускачах вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди».

  - Захисні огородження після закінчення технологічних регулювань і технічного обслуговування машин і обладнання повинні бути встановлені на свої місця. Експлуатувати машини и обладнання без захисних огороджень не дозволяється.

  - При монтажі зернового навантажувача, щоб уникнути поздовжнього перекидання, спочатку необхідно установити живильники, а потім завантажувальний транспортер. Демонтаж проводять у зворотному порядку.

  - Технічне обслуговування сушарок проводять після зупинки їх роботи й охолодження до 45 ˚С. - При технічному обслуговуванні сушарок потрібно прибрати пил і бруд з повітропроводів і шахт, перевірити стан топки. Виявлені тріщини і нещільності необхідно усунути.

  - Під час проведення технічного обслуговування внутрішньої поверхні сушильного агрегату або бункерів засувки для впускання і випускання зерна повинні бути щільно зачинені. З пускових пристроїв електродвигунів необхідно зняти напругу і вивісити на них і засувках бункерів плакати «Не вмикати! Працюють люди», «Не відкривати! Працюють люди». Знімати плакат допускається лише з дозволу особи, яка проводила обслуговування.

  - Вимоги безпеки праці, що ставлять до електроустановок, регламентуються чинними ПУЕ і НПАОП 0.00-1.21-98, документами з експлуатації.

  - Світильники повинні бути в герметичному виконанні, а електродвигуни — у вибухобезпечному, з відповідним захистом.

  - На розподільному щиті зернотоку, агрегату, комплексу необхідно встановлювати загальні апарати, які відключають живлення усіх електроустановок.

  - Переміщення електрифікованих машин на інше робоче місце потрібно проводити при вимкненому рубильнику або автоматі і від’єднаному живильному проводі.

  Живильний кабель самохідних машин по довжині повинен перевищувати максимально можливий шлях переміщення машини. Не можна допускати, щоб він був на шляху руху машин.

  Працівники не повинні знаходитися в зоні переміщення машин.

  - Не дозволяється підключення двох і більше машин до одного рубильника.

  - При експлуатації повітряних ліній електропередач напругою до 1000 В на зернотоках необхідно, щоб відстань від нижнього проводу до поверхні землі при найбільшій стрілі провисання (найвища температура повітря, ожеледь) була не менше 6 м для будь-якої місцевості.

  Страховий експерт з охорони праці Крижопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Вінницькій області