Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 затверджено порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Уряд затвердив новий механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників АТО, що дозволить збільшити кількість осіб, які зможуть пройти таку реабілітацію, та сприятиме відновленню психологічного стану та зміцненню їх особистісного та соціального статусу. Відтепер послуги з психологічної реабілітації будуть надаватися шляхом укладання тристороннього договору між районним управлінням соціального захисту населення, учасником АТО та суб'єктом, що надає послуги із психологічної реабілітації. При цьому, де проходити реабілітацію можна буде обирати самостійно.

  Психологічна допомога — вид допомоги, що надається психологом особі чи групі осіб для відновлення необхідних якостей особистості, психологічного стану, покращення психічних процесів, поведінки, спілкування.

  Психологічна реабілітація — комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

  Метою психологічної реабілітації є:

 • збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг;
 • досягнення соціально-психологічного благополуччя;
 • зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій;
 • запобігання інвалідності;
 • профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

  Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є:

 • діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг;
 • відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості;
 • корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;
 • надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та суспільстві;
 • відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій;
 • опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння);
 • запобігання психологічному травмуванню та психічним розладам;
 • проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг;
 • формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на життя та професійну діяльність.

  Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління праці за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців — за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

  Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Піщанської РДА Бєлінська В.М.