Про порядок видачі особам рядового і начальницького складу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність

  Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду роз'яснює про порядок видачі особам рядового i начальницького складу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність

  Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду відмічає зростання кількості звернень від закладів охорони здоров’я та військовослужбовців стосовно порядку видачі особам рядового i начальницького складу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, а також у зв’язку із необхідністю догляду за хворими дітьми.

  Зазначені звернення не залишились поза увагою та опрацьовані в межах чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  Соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, у тому числі із необхідністю догляду за хворою дитиною з 01.01.2015 регламентується нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон України № 1105), а також Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон України № 2464).

  Згідно пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України № 2464, застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

  Єдиний внесок за військовослужбовців до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) не сплачувався і не сплачується. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 85 внесені зміни у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Постанова № 675).

  Згідно п. 2 Постанови № 675 сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначеними в абзаці сьомому пункту 1 частини 1 статті 4 Закону № 2464, за військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, розподіляється на:

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,7488 відсотка;

- загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 97,2512 відсотка.

  Робочими органами Фонду не проводиться видача, продовження та заповнення листків непрацездатності, оскільки це є компетенцією органів охорони здоров’я та підпорядкованих їм закладів охорони здоров’я. У свою чергу, заклади охорони здоров’я у своїй роботі керуються «Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 пунктом 1.1 якої визначено, що тимчасова непрацездатнiсть працiвникiв засвiдчується листком непрацездатностi, а пунктом 2.22 визначено, що тимчасова непрацездатнiсть осiб рядового i начальницького складу засвiдчується довiдкою. Крім того, згідно пункту 1 «Iнструкцiї про порядок заповнення листка непрацездатності», затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вiд 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, листок непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

  До обов’язків органів Фонду входить здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам (стаття 9 Закону України № 1105).

  Застрахованим особам матеріальне забезпечення нараховується виключно на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності (стаття 31 Закону України № 1105) за рахунок коштів Фонду на відміну від військовослужбовців, яким соціальне забезпечення здійснюються за рахунок державного бюджету на підставі виданої у встановленому порядку довідки.

  Крижопільська міжрайонна виконавча дирекція Вінницького обласного відділення фонду