Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

  Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки, відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості.

  Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія. Психологічна допомога сприяє відновленню необхідних якостей собистості чи психологічного стану, покращенню розумових процесів, поведінки, спілкування. В залежності від проблеми, яку вирішує людина, вона працює з психологом індивідуально або в групі.

  Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

  Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління праці та соціального захисту населення місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців - за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

  Учасник антитерористичної операції обирає заклад, де бажає отримувати послуги з психологічної реабілітації та дату їх проведення.

  До заяви на психологічну реабілітацію учасник антитерористичної операції додає копії та пред’являє оригінали таких документів: посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення

  У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів. Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції може проводитись із залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу.

  За більш детальною інформацією запрошуємо вас, шановні учасники антитерористичної операції, звертатися до кабінету № 11 управління праці та соціального захисту населення Піщанської райдержадміністрації, тел. 2 24 75.

  Начальник управління праці та соціального захисту населення Піщанської райдержадміністрації В. Мазур