З 1 липня подаємо звітність з ЄСВ за новими формами

  Наказом Мінфіну від 14.04.2016 року №441 викладений у новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений його наказом від 14.04.2015р. №435. Окрім того, оновлені форми звітності з ЄСВ. Зокрема, в новій редакції викладено:

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (Форма № Д4); Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску (Форма № Д5); Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, що підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів (Форма № Д6); Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Форма № Д7). Додамо, вищевказаний наказ зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2016 №682/28812 та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Оскільки наказ Мінфіну № 441 був оприлюднений у виданні "Офіційний вісник України" від 27.05.2016 р. № 39, то вперше звітувати по єдиному внеску за новими формами необхідно, починаючи з 01.07.2016р. Нагадаємо, за травень 2016 року звітність подається за старими формами в редакції наказу Мінфіну № 435. Останній день звітування - 21 червня.

 

  На які послуги поширюється спецрежим з ПДВ – роз’яснення

  ДФСУ ДФСУ у листі від 20.05.2016р. №17612/7/99-99-15-03-02-17 надала детальні роз’яснення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ операцій суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ з надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу, а саме: застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ при здійсненні зазначених операцій можливе за умови, що такі послуги: надаються особою, зареєстрованою як суб'єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ; пов'язані виключно із допоміжною діяльністю у рослинництві, облаштуванні ландшафту; надаються із використанням власної сільськогосподарської техніки (право власності належить безпосередньо сільськогосподарському підприємству, яке надає послуги), оскільки із переліку сільськогосподарських послуг виключено послуги, придбані у інших осіб. При цьому сільськогосподарська техніка не може передаватися у фінансову оренду (лізинг). При дотриманні перерахованих вище умов обсяг постачання таких послуг, що надаються суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ іншим сільськогосподарським підприємствам, відображається суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0121". Якщо ж зазначені послуги надаються суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ суб'єктам господарювання, які не є сільськогосподарськими підприємствами, то їх обсяг відображається суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110".

 

  Послуги нерезидента – у загальну декларацію

  Порядок відображення сільгосптоваровиробником, який перебуває на спеціальному режимі оподаткування ПДВ операцій з отримання від нерезидента послуг на території України у податковій звітності з ПДВ деталізовано у Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. № 21. Платники, які застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, в обов’язковому порядку подають загальну податкову декларацію з ПДВ (із позначкою "0110"), та «спецрежимні» (з позначками "0121" - "0123"), до яких включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування ПДВ. Обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України декларуються у рядку 6 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110" на підставі складеної і зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної за такою операцією. У податкових деклараціях з ПДВ із позначками "0121" - "0123" рядок 6 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях. В подальшому, за умови, що такі послуги придбані для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, такий суб'єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ має право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, шляхом відображення їх у рядку 11.4 податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123". Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата складання платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

  Власний бізнес та умови оподаткування – які обрати?

  Для платників першої - другої груп ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Для першої групи платників єдиного податку ставки єдиного податку встановлюються у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, для другої групи платників - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. Для підприємців третьої групи єдиного податку ставки встановлюються у відсотках до доходу у розмірі 3 відсотки - у разі сплати ПДВ та 5 відсотків - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Якщо внаслідок проведення діяльності виникають обставини, внаслідок яких порушуються ті чи інші умови перебування на спрощеній системі, наприклад, протягом поточного року отримано доходи, обсяг яких перевищує встановлений вартісний критерій доходу для перебування на єдиному податку, або відбулося проведення бартерних розрахунків чи проведення діяльності, яка не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування, то до таких доходів застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Звітним періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік, для платників третьої групи - календарний квартал. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском до кінця поточного звітного року. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницький області