Одноразова допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування мають право отримати одноразову допомогу при досягненні 18-річного віку.

  Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

  Також, у разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

  Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 року №762 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. №823» внесено зміни про те, що у разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку.

  Начальник служби у справах дітей Юлія Кочерган