Положенням про порядок призначення житлових субсидій затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 зі змінами визначено умови призначення житлових субсидій .

  Зокрема, підпунктами 1-4 пункту 6 даної постанови житлові субсидії не призначаються (у тому числі на наступний період), якщо:

  1. Опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв.м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей у яких на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування)

  2. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

  Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу.

  3. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і в цьому періоді:

  • за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії або:
  • нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії , або
  • ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб).

  4. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю, або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок) транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь які послуги на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. грн.

  За наявності умов зазначених в даних пунктах житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися. Рішення про призначення (відмову у призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Абзацом 13 пункту 13 даної постанови передбачається, що для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках передбачених цим Положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим Положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.

  Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені у вище перерахованих підпунктах, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім осіб, які перебувають у складних життєвих умовах, що передбачено законодавство, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розміщується на офіційному сайті Мінсоцполітики). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

  Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщення.

  Головний – спеціаліст державний соціальний інспектор А.Мельник