Згідно чинного законодавства при подачі до управління соціального захисту населення заяви на отримання житлової субсидії чи іншого виду допомог - особа, яка подає заяву, заповнює встановленого зразка декларацію про доходи та майновий стан сім’ї з наданням відповідних довідок про нараховані доходи.

  Посадовими обов’язками державних соціальних інспекторів управління передбачено проведення перевірок достовірності та повноти інформації, зазначеної в декларації заявників, шляхом подання запитів до місцевих органів податкової інспекції, бюро технічної інвентаризації, інших установ та юридичних і фізичних осіб, що надавали довідки про доходи.

  У разі виявлення державним соціальним інспектором подання громадянами свідомо документів з неповною або недостовірною інформацією, задекларованою заявником, у відповідності з чинним законодавством, надміру нараховані кошти підлягають поверненню.

  У разі неповернення одержувачами субсидій надміру нарахованих сум добровільно у встановлений термін, управління стягує такі кошти шляхом подання позовної заяви до суду. У разі виявлення довідок про доходи, що містять неправдиву інформацію, видану бухгалтером підприємства, установи,організації, в результаті чого розмір субсидії виявився завищеним не з вини одержувачем субсидії, надміру нараховані кошти субсидії стягуються із юридичних осіб, які видали довідку із недостовірними даними.

  Якщо зазначеними юридичними особами надміру нараховані кошти не повертаються у добровільному порядку, то вирішується питання про стягнення коштів в претензійно-позовному порядку відповідно до цивільного законодавства України.

  Стосовно до державної соціальної допомоги, в разі виявлення навмисно поданих недостовірних чи прихованих відомостей, що вплинули або могли вплинути на встановлення права для отримання соціальної допомоги та визначення її розміру, сектор соціальних інспекторів припиняє виплату допомоги і на наступний термін допомога призначається не раніше, ніж через шість місяців, починаючи з першого числа виявлення порушення. Надміру нараховані кошти допомоги повертаються заявником в термін, який встановлений соціальним інспектором в залежності від матеріального стану сім’ї.

  Одержувачам державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, слід пам’ятати, що в разі виявлення подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї (влаштування дитини на повне державне утримання, працевлаштування, зміна місця проживання та інше), управління визначає суму переплати допомоги і повідомляє заявника про повернення надміру нарахованих коштів.

  Враховуючи вищевикладене, звертаємось до заявників з відповідальністю підходити до декларування всіх доходів та своєчасно повідомляти про зміни у складі сім’ї, щоб уникнути повернення нарахованих коштів, допомог, субсидій та судових процесів.

  Додатково нагадуємо:

  1. громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії;
  2. повідомляти про купівлю товарів або оплату послуг понад 50 000 тис.грн.;
  3. повідомляти у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);
  4. поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар - про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств – виробників, виконавців житлово-комунальних послуг, закінчення строку реєстрації місця перебування, шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

  Завідувач сектором, головний державний соціальний інспектор Мельник Л.І.