В Україні право на отримання будь-якого виду соціальної допомоги чітко регламентується нормативними актами.

  Однак, скільки людей, стільки і ситуацій. Тому, в ряді випадків надання допомоги передбачено лише після вивчення ступеня нужденності заявника чи його сім’ї. Бо траплялось і так, що родина, володіючи двома автомобілями, оформляла субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

  Аби унеможливити подібні казуси, в 2001 році було запроваджено інститут соціальних інспекторів, які й покликані виконувати функції визначення потреби громадян в отриманні необхідної допомоги від держави.

  Саме через державних соціальних інспекторів органи праці та соціального захисту населення мають унікальну можливість вивчити під час обстеження всі обставини сім’ї, яка звернулась за призначенням допомоги, та надати їй всебічну підтримку.

  Загалом, робота соціального інспектора здійснюється за двома напрямами : перший – визначення ступеня нужденності заявника, членів його сім’ї або домогосподарства ( обстеження домогосподарства, з’ясування обставин, які призвели до нужденності тощо ); другий – перевірка достовірності наданих відомостей про доходи та майновий стан заявника та членів його сім’ї ( домогосподарства ).

  Для визначення ступеня нужденності соціальний інспектор має ознайомитись із заявою особи та поданими нею документами, провести співбесіду із заявником, а за потреби – і членами його сім’ї. Така розмова може відбутися не лише в управлінні праці та соціального захисту населення, а й дома у претендента на допомогу для вивчення реального матеріально-побутового становища сім’ї.

  Слід зазначити, що перевірка нужденності сім’ї також може здійснюватись у випадках, коли необхідно з’ясувати причини подання сім’єю відомостей про відсутність доходів або їх низький рівень. До об’єктивних ( поважних ) причин подання сім’єю таких відомостей можуть належати :

  • інвалідність ;
  • тривала хвороба заявника або членів його сім’ї ;
  • багатодітність ;

  Результати обстеження державний соціальний інспектор обов’язково фіксує в акті. Крім того, він може перевірити достовірність наданих сім’єю відомостей про доходи. Зокрема у випадках, коли :

  • викликає сумніви достовірність довідок про доходи чи зайнятість ( чи будь яких інших );
  • інформація про доходи та майновий стан, отримана з інших джерел, суперечить тій, що міститься в одному з наданих заявником документів ;
  • не вперше подається інформація про відсутність доходів ( низький дохід ) і при цьому відсутні об’єктивні та поважні причини ;
  • джерелом інформації про доходи заявника ( членів його сім’ї ) є підприємство, що неодноразово подавало недостовірні дані ;
  • подається інформація про низький доход заявником, який і раніше подавав недостовірні дані ;
  • заявник подає інформацію про низькі доходи чи їх відсутність, але відомо, що протягом вказаного періоду він або члени його сім’ї придбали житло, автомобіль, інші речі довгострокового вжитку ;
  • заявник подає відомості про низький дохід, не зазначаючи об’єктивних та поважних причин такого стану справ, але відомо, що один з членів його сім’ї навчається на контрактній основі, вартість якої значно перевищує вказані розміри доходів.

  Усі обставини та докази, що виявляються в процесі розгляду заяви на надання допомоги і можуть вплинути на рішення про призначення, доводяться до відома заявників. Крім того, у разі, коли під час обстеження з’являються нові дані, що суперечать інформації заявника, ці нові обставини також доводяться до його відома.

  Головний спеціаліст-державний соціальний інспектор Мельник А.М