Згідно постанови КМУ №848 від 21.10.1995 року «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»,

  надання раніше призначеної субсидії припиняється у таких випадках: якщо громадянин, якому призначено субсидію,

  - не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, - з місяця, в якому надійшло таке подання,

  - якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані, у тому числі про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію,

  - не повідомив про купівлю товарів або оплату послуг, що перевищує 50 тис. грн, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення;

  - у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни; - -якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

  Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни у майновому стані та складі сім’ї - повертається за вимогою органу, що призначив субсидію, або безпосередньо одержувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків одержувачем субсидії на підприємствах - виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.

  Завідувач сектором, головний державний соціальний інспектор Мельник Л. І.