З початком проведення весняно-польових робіт, значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, пов’язаних із посівною компанією. Зокрема, зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, у тому числі за рахунок тимчасово залучених, збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо. Цей травмонебезпечний період в сільськогосподарському виробництві зумовлений максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтування безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

  Під час виконання цих робіт працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які використовуються при виконанні підживлення посівів, протравлення та перевезення насіннєвого матеріалу, сівби, а це роботи з застосуванням отрутохімікатів.

  Тож, керівникам і спеціалістам необхідно посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму, організувати роботу згідно Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.02-18).

  Вимоги безпеки під час використання пестицидів та мінеральних добрив

 1. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів.
 2. Не дозволяється у темний час доби здійснювати роботи, пов’язані з транспортуванням аміаковмісних мінеральних добрив, приготуванням розчинів, змішуванням їх та внесенням у ґрунт.
 3. Не дозволяється транспортувати разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких у разі порушення герметичності упаковки може спричинити займання.
 4. Не дозволяється перевозити пестициди та протруєне насіння разом із біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами, а також із людьми.
 5. Не дозволяється використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо тару від мінеральних добрив, навіть після її знешкодження (знезаражування).

  Вимоги безпеки під час обробітку ґрунту, сівби, садіння і догляду за посівами

 1. Роботи, пов’язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт, треба здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення. Працівники мають використовувати відповідний спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.
 2. Не дозволяється готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації.
 3. Під час руху агрегату не допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок.
 4. Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами має бути механізованим. Ручне завантаження дозволяється лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.
 5. Працівникам заборонено підніматися на або спускатися з машин під час їх руху. 6. Не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.

  Рекомендації щодо дотримання вимог техніки безпеки на весняно-польових роботах

 1. Заправку тракторів та інших машин паливом і мастильними матеріалами в польових умовах проводити механізованим способом із дотримання Правил пожежної безпеки в Україні.
 2. Розміщення машин, машинно-тракторних агрегатів, де проводяться сільськогосподарські роботи, повинно здійснюватися відповідно до технологічних карт і «Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві».
 3. Не допускати до керування тракторами і складними сільськогосподарськими машинами осіб молодших 18 років, а також осіб, які не мають документів на право керування ними і не пройшли інструктажу з техніки безпеки.
 4. Провести інструктажі з особами зайнятими на польових роботах. Скласти технологічні маршрутні карти руху машин при виконанні сільськогосподарських.
 5. Вимоги до технічного стану машин: забезпечити кожну машину справним інструментом; встановити захисне огородження на карданні, ланцюгові, пасові і зубчасті передачі; зробити попереджувальні написи; перевірити та ліквідувати підтікання палива, масла і води, забезпечити щільність з’єднання вихлопних колекторів; ліквідувати можливі несправності електрообладнання та електропроводки, забезпечити безвідмовну роботу гальм тракторів та тракторних причепів, справність сигналізації та освітлення.
 6. Не допускати до роботи з отрутохімікатами і на транспортних засобах осіб, які не пройшли медогляду та інструктажу з охорони праці і техніки безпеки.
 7. Забезпечити індивідуальними засобами захисту працівників, що працюють з отрутохімікатами та встановити контроль за використанням засобів захисту при виконанні робіт.
 8. Сівалки та садильні машини повинні бути обладнані підніжками, перилами із сторони спини сівача, захисними огорожами на зубчатих та ланцюгових передачах.
 9. Працюючих у польових умовах механізаторів необхідно забезпечити аптечками, питною водою, гарячим харчуванням.
 10. Заміну, очищення та регулювання робочих органів навісних машин та знарядь, які знаходяться в піднятому стані, слід проводити після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.

  Вчасне і якісне виконання зазначених рекомендацій, значно зменшить ризик настання нещасного випадку і захистить роботодавця, якщо лихо все ж таки сталось.

  За інформацією Крижопільського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Вінницькій області