«Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей», - зазначено у Статті 11 Закону України «Про охорону дитинства».

  Новітня тенденція. Реалії сьогодення, коли чоловіки турбуються про вагітну дружину, супроводжують її під час пологів, виявляють інтерес до опанування «премудростей» піклування та виховання, беруть соціальну відпустку по догляду за дитиною, - свідчать про свідоме ставлення до батьківства, про прагнення чоловіків бути справжніми батьками, а не сторонніми спостерігачами.

  Ідея відповідального батьківства, тобто залучення та активна участь татусів у вихованні дітей, дуже популярна з причини зниження рівня ризикованої поведінки. У традиційній чоловічій ролі здатність до ризику сприймається як необхідна і схвалювана.

  Варто зважати на той факт, що професійна реалізованість - важливий компонент у структурі досягнень як чоловіка, так і жінки. Тому ще однією причиною популяризації ідеї відповідального батьківства є можливість балансу сімейної та робочої сфер дружини і чоловіка. Таким чином розподіл соціальної відпустки, або варіант, за яким тато у відпустці, мама на роботі - це сімейний вибір, що забезпечує збереження кваліфікації, особисте задоволення обох членів подружжя, покращення матеріального стану сім’ї та країни в цілому.

  Розуміння між батьками, підтримка, самореалізація, баланс сімейного та особистого, змістовне дозвілля, спільна участь у вихованні дітей, рівний розподіл домашньої роботи, як компоненти ідеї ґендерної рівності, створюють сімейне середовище, сприятливе для розвитку дитини, дотримання її прав, формування гармонійної особистості.

  Щаслива сім’я - найкращий життєвий сценарій, приклад для наслідування як дочками, так і синами.

  Провідний спеціаліст сектору сімї, гендерної політики, торгівлі людьми та оздоровлення Савчук Вікторія