До відома керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, сільських, селищних голів, керівників суб'єктів малого та середнього бізнесу

  27 грудня Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

  Закон спрямований на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлення в країні дієвого контролю у сфері дотримання законодавства про працю та збільшення надходжень до страхових фондів та державного бюджету.

  Зокрема, законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм:

  • запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);
  • мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

  Крім цього, мінімальна заробітна плата не буде застосовуватись як розрахункова величина при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

  Законом також внесені зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначаються на основі мінімальної заробітної плати. Вони будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

  На підставі цих змін у законодавстві сформовано ключові фінансові показники Державного бюджету на 2017 рік.

  Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня -1684 гривні, з 1 грудня -1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня -19,34 гривні.

  З метою посилення державного контролю у сфері зайнятості та оплати праці внесено зміни до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", якими делеговано виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам здійснення на відповідних територіях повноважень Державної служби України з питань праці у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

  Необхідно зауважити, що делегування цих функцій не означає, що держава перестає відповідати за повноту їх реалізації. На Державну службу України з питань праці покладаються функції координації роботи та методичного керівництва інспекторів з праці.

  Планується також внести відповідні зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та Порядку накладення• штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

  Варто нагадати, що законодавством передбачено, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу до 17000 гривень, а за повторне порушення передбачається накладення штрафу у розмірі до 34 000 гривень.

  Крім адміністративної відповідальності посадових осіб статтею 265 КЗпП передбачена також фінансова відповідальність роботодавця за аналогічні порушення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а за недопуск інспектора до проведення перевірки з цих питань 100 мінімальних заробітних плат, що становить 96 000 та 320000 грн. відповідно.