Звіт про організацію роботи із зверненнями громадян у Піщанській районній державній адміністрації за 2016 рік

  Робота з пропозиціями, заявами та скаргами, організація особистого прийому громадян у райдержадміністрації та її структурних підрозділах була і залишається пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації і спрямована в першу чергу на забез¬печення громадянами їх конституційного права на звер¬нення, створення належних умов для реалізації цього права і здійснюється відповідно до Закону України

  “Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 .

  Додаток

  Старший інспектор загального відділу Піщанської райдержадміністрації Л.Ламнова