Декларування підприємницьких доходів за 2016 рік

  У зв’язку із численними запитаннями, які надходять від приватних підприємців та громадян щодо декларування підприємницьких доходів за 2016 рік надаємо відповіді на найактуальніші з них.

  Хто з фізичних осіб-підприємців повинен подати Декларацію за 2016 p.?

  Річну декларацію треба подавати до податкової лише фізичним особам-підприємцям, які протягом 2016 р. хоча б один із кварталів працювали на загальній системі оподаткування (п. 177.5 ПКУ). До того ж декларувати загальносистемні доходи потрібно, навіть якщо такий підприємець закінчив 2016 рік на єдиному податку (група значення не має). І все тому, що базовий звітний період у підприємців — платників податку на доходи (загальносистемників) — календарний рік (пп. 49.18.5 ПКУ).

  Необхідність подання декла¬рації є й у тих, хто працював на загальній системі лишень один квартал (і навіть місяць) і за його підсумками подав квартальну декларацію. Відсутність доходів під час роботи на загальній системі оподаткування не звільняє підприємця від потреби подання Декларації.

  Грошові показники в Декларації відображають у гривнях із копійками Яку форму Декларації заповнювати підприємцям?

  З податку на доходи та військового збору за 2016 р. фізичні особи-підприємці звітують у Декларації за формою, затвердже¬ною наказом № 82Р. Форма декларації, у якій підприємець показує оподатковуваний дохід, нічим не відрізняється від тієї, яку подають зви¬чайні фізособи.

  Куди та в які строки підприємцю треба подати Декларацію?

  Підприємці, як і звичайні фізособи, подають річну Декларацію до податкової інспекції за місцем свого проживання.

  Відповідно до п. 177.11 і пп. 49.18.5 ПКУ Декларацію за 2016 рік треба подати до податкового органу не пізніше 09.02.17 р. До того ж під-приємці. які у 2016 році були один чи кілька кварталів загальносистемниками, але в грудні 2016 року припинили підприємницьку діяльність, також подають декларацію за цей рік не пізніше 09.02.17 р. А от ті, хто у 2016 році був загальносистемником, але знявся з держреєстрації у 2017 році до настання строків подання декларації за 2016 p., декларацію за 2016 рік подають у такі самі строки, як і решта загальносистемників (до 10.02.17 p.), а за період роботи на загальній системі у 2017 році — впродовж 30 календарних днів від дня держреєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 17711 ПКУ).

  Нагадуємо: відповідно до пп. 1 ч. 1 ст. 26 Закону № 75: документи на держреєстрацік припинення підприємницько діяльності держреєстратор розглядає протя 24 годин після їх надходження. Коли так, то датою проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності може бути день, що настає за тим, у якому держреєстратору подано заяву на припинення. З нього, а не від дня подання заяви, починає свій відлік строк подання Декларації для тих, хто знявся з держреєстрації підприємцем.

  Наприклад: заяву про зняття з держреєстрації підприємець подав держреєстратор 31.01.17 р. Дата зняття з держреєстрації - 01.02.17 р. Якщо так, то Декларацію йому треба подати до 03 березня 2017 р. (по суті, у нашому прикладі — протягом 30 кал.днів після спливу базового звітного періоду).

  У який спосіб можна подавати Декларацію?

  Підприємці, які мають зареєстрований у встановленому порядку цифровий підпис, Декларацію за 2016 p., як і будь-яку іншу податкову звітність, можуть оформити в електронному вигляді й подати до податкової інспекції засобами електронного зв'язку (абз. "в" п. 49.3 ПКУ).

  Декларацію також можна заповнити на папері і подати до податкової інспекції одним із двох способів:

  • особисто або через свого представника:
  • поштою.

  Однак пам'ятайте: па підставі п. 49.5 ПКУ передати Декларацію поштою можна лише не пізніше ніж за 5 днів до за¬кінчення граничного строку її подання (наприклад річну Декларацію поштою можна надіслати не пізніше 03.02.17 p.). Після цієї дати звітність на папері подають до податко¬вої тільки особисто або через представника.

  Які доходи відображають у Декларації підприємці?

  Керуючись п. 177.11 ПКУ у річній Декларації фізичні особи-підприємці фіксують усі отримані впродовж цього року доходи, а не лише доходи від підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування. Тобто в Декларації треба відобразити й інші доходи: у вигляді зарплати, доходи від отриманої спадщини, продажу рухомого й нерухомого майна, доходи від підприємницької діяльності на єдиному податку та ін. Щоправда, кожний із видів цих доходів треба буде показати у своїх розділах і рядках. Джерела для цих даних: Книга обліку доходів та витрат, довідки з місця роботи про нараховані у 2016 році доходи. Декларація з єдиного податку та ін.

  Коли тих чи тих доходів у вас не було, відповідний рядок Декларації прокреслюють (п. З р. П Інструкції № 859)

  Важливо! Підсумкові суми доходів, витрат і чистого доходу, відображені в таблиці р. І додатка Ф2 Декларації, мають збі-гатися з підсумковими даними Книги обліку доходів та витрат,яку ведуть загальносистемники.

  Чи потрібно в Декларації наводити Інформацію про свій майновий стан?

  За загальним правилом, так. При тому фізичні особи, які в IV кварталі 2016 р. здійснили держреєстрацію підприємцем і обрали загальну систему оподаткування, у майнових розділах, керуючись пп. 177.5.2 ПКУ зобов'язані наводити інформацію про свій майновий стан на дату держреєстрації фізичною особою- підприємцем.

  Де в Декларації відображаються доходи від підприємницької діяльності?

  Дані про обкладення доходів від підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування податком на доходи фіз- осіб і військовим збором розташовуємо в рядку 10.7 р. II Декларації. Джерелом даних стане заповнений додаток Ф2.

  Коли підприємцю сплатити нараховані в Деклараціі податок на доходи та військовий збір?

  Суми податку на доходи та військового збору, зазначені в Декларації, підприємці сплачують самостійно впродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання Декларації (п. 571 ПКУ).

  Зверніть увагу: строк сплати узгоджених податкових зобов'язань щодо Декларації не пе¬реносять, якщо останній його день припадає на вихідний (неробочий) або святковий день. Тому, зобов'язання з податку на доходи фізосіб і військового збору, нараховані в рядках 22.1 і 23.1 р. VI Декларації за 2016 р., підприємцю слід сплатити не пізніше 17 лютого 2017 року (останній день строку сплати — 19 лютого — у 2017 році припадає на неділю).

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ