Особливості укладання контрактів з громадянами та військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом

  Щодо особливостей укладання контрактів з громадянами та військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України Витяг з методичних рекомендацій

  Передбачено:

 • прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом підчас мобілізації;
 • укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років;
 • прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту.

  Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають короткостроковий контракт.

  Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2500 гривень та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

  Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан – для військовослужбовців строкової служби).

  Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

 • гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
 • значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
 • регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
 • можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;
 • участь у міжнародних миротворчих організаціях за кордоном.

  Критерії відбору особового складу на військову службу за контрактом:

  На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу відбираються та приймаються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір, виявили бажання проходити військову службу в Збройних Силах України та мають відповідний рівень фізичної підготовки, з числа:

 • громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
 • військовозобов’язаних, а також жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою, спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років;
 • військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців.

  Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовозобов’язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, здійснюється на посади та за спеціальностями, що є основними, спорідненими чи не є такими з тими посадами, на яких вони проходили військову службу, або за отриманою під час навчання спеціальністю.

  Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

 • на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що є основними чи спорідненими з посадами та за ВОС, на яких вони проходять строкову військову службу;
 • на посади та за ВОС, що не є спорідненими з посадами та за ВОС, на яких вони проходять строкову військову службу, але відповідають їх кваліфікації.