Всі ми із різних засобів масової інформації, зі стендів лікувальних закладів чуємо, читаємо слово «Профілакика». Відмахуємось від нього, мовляв, це не для мене, це мене не стосується. Згадуємо за нього лише тоді, коли лікар виголосить страшний діагноз, що у Вас хвороба ІІІ—ІУ ступені. Запитає, де Ви були? Ви, що, медичні огляди не проходили? Самі винні, треба звертатись раніше... А раніше, це коли?!

  Відповідно до Законів України «Про охорону здоров'я», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю, всі працівники повинні проходити періодичні профілактичні медичні огляди. Частота їх проведення, які фахівці повинні оглянути, проведення лабораторних та інструментальних досліджень, затверджені відповідними наказами МОЗ України.

  Так, працівники харчової промисловості, працівники галузей виробництв, пов'язаних з обслуговуванням населення, повинні керуватись постановою КМУ від 23.05.2001р. №559 (із змінами) та наказом МОЗ України від 23.07.2002 року «Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких повязана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

  Працівники державних установ та організацій повинні проходити щорічний медичний огляд відповідно до наказу МОЗ України від 18.02.2003 N 75/24/1 « Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців».

  Медичні огляди водіїв регламентовані спільним наказом МОЗ та МВС України від 31.01.2013р. №65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів».

  Для всіх інших підприємств, установ та організацій діє наказ МОЗ України від 21.05.2007 року №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

  Необхідно зазначити, що всі медичні огляди поділяються на дві основні групи:

  1. Попередній медичний огляд, який проводиться за кошти працівника або Центру зайнятості (якщо є направлення на роботу), під час прийняття на роботу , з метою:

  • визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

  2. Періодичні медичні огляди - під час трудової діяльності працівника - проводяться з метою:

  • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • розробки індивідуальних та групових заходів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів.

  Тож, якщо працівник своєчасно проходить огляд і обстеження у лікарів, не приховує існуючі симптоми захворювань, об'єктивно висвітлює скарги на стан здоровя, то лікар правильно і своєчасно встановить діагноз і призначить адекватне лікування.

  Можливо, Вам певний час доведеться дотримуватись певної дієти чи режиму праці і відпочинку, а комусь доведеться пройти амбулаторне , стаціонарне чи санаторно-курортне лікування. Проте, це вбереже від пізнього виявлення захворювання та попередить розвиток ускладнень.

  Також наголошуємо на відповідальності за непроходження медичних оглядів.

  За допуск до роботи працівника, який своєчасно і в повному обсязі не пройшов медичний огляд, керівник притягується до адміністративної відповідальності, при цьому мінімальний розмір штрафу складатиме 1 мінімальну заробітну плату – 3200 грн. відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю. При цьому працівник відстороняється від роботи без збереження заробітної плати до представлення ним відповідного медичного висновку щодо проходження медичного огляду.

  За більш детальною інформацією щодо проведення медичних оглядів можна звернутися до управління праці та соціального захисту населення.

  Нагадуємо, наше здоров'я —у наших руках.

  Управління праці та соціального захисту населення РДА