В бюджет Піщанського району входять 1 районний бюджет, 2 селищних та 11 сільських бюджетів. За I півріччя 2017 року фактичні надходження до показників дохідної части загального фонду зведеного бюджету Піщанського району склали 18 842 529,08 грн., що при плані 15 633 268,00 грн. становить 120,53 % виконання (55,3 % уточненого річного плану (план – 33 855 210,00 грн.)) та 142,65 % до аналогічного періоду 2016 року (зросли на 5 633 762,63 грн.).

  Дохідну частину бюджету до плану за 6 місяців 2017 року виконано по 12 сільських та селищних радах.

  З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів ( субвенціїй, дотацій) надходження до загального фонду зведеного бюджету за півріччя склали 84 378 477,02 грн. при уточненому плані 84 076 387,00 грн., виконання становить 100,36 %.

  Загальний обсяг видатків бюджету району по загальному фонду використано в сумі 78988,2 тис. грн. при уточненому плані на 6 місяців 93487,5 тис. грн., що становить 84,5 %. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 32145,4 тис. грн. (40,7%), оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1223,9 тис. грн. (15%).

  Із загального обсягу видатків бюджету району 6,7% становлять видатки по органах місцевого самоврядування, 31,5% - по закладах освіти, 10,8% - по закладах охорони здоров’я, 35,5% - впо соціальному захисту населення, 3,7% - по культурі та мистецтву.