ДФС: Контроль у сфері обігу готівки

  Державна фіскальна служба України проаналізувала виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання порушення вимог щодо регулювання готівкового обігу, а також застосовані за вказані порушення штрафні санкції, та звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на дотримання вимог чинного законодавства.

  Зокрема, часто встановлюються випадки порушення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 (Положення № 637) в частині:

- зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без оприбуткування у касі підприємства; - необлікування готівкових коштів у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) реєстратора розрахункових операцій (РРО) на підставі фіскальних звітних чеків; - оформлення з порушеннями касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств (відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти).

  Враховуючи викладене, ДФС з метою запобігання таким порушенням, наводимо деякі приклади встановлених порушень норм з регулювання готівкового обігу.

  Так, виїзною документальною перевіркою ТОВ «Б» встановлено неоприбуткування в касі підприємства готівкових коштів, знятих з розрахункового рахунку. А саме: згідно з головною книгою підприємства та копіями карток рахунку 301, готівкові кошти у сумі 447 069,41 грн., які знято з розрахункового рахунку в установі банку за допомогою спеціального платіжного засобу (корпоративної картки) директором підприємства, в центральну касу підприємства не оприбутковувались. Також вони не використовувались працівниками підприємства для господарських потреб. Крім того, 75 000,00 грн. готівкових коштів, що зняті з розрахункового рахунку установи банку директором підприємства згідно чеку, в касі підприємства неоприбутковані, відповідні записи в касовій книзі відсутні. Таким чином порушено вимоги п. 2.2, 2.6, 7.15 Положення № 637.

  У ході фактичної перевірки магазину фізичної особи-підприємця Р. встановлено, що суб’єктом господарювання не обліковано у розділі 2 КОРО «Облік руху готівки та сум розрахунків» готівкові кошти загальною сумою 256 455,0 грн. на підставі фіскальних звітних чеків РРО за два тижні (на відповідних сторінках КОРО записи відсутні). Порушено вимоги п. 2.6 Положення №637.

  Документальною перевіркою ТОВ «К», зокрема, встановлено несвоєчасне оприбуткування (не у день надходження коштів) 118 434,29 грн. готівкових коштів у касі підприємства. Так, у періоді, що перевірявся, працівниками до бухгалтерії підприємства подавались звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, з поверненням невикористаних коштів, при цьому повернуті кошти оприбутковувались у касі підприємства наступного дня або пізніше. Порушено вимоги п. 2.6 Положення № 637.

  Податок на нерухоме майно

  Фізичні особи, що мають у власності нерухомість, до 1 липня ц.р. мали отримати від фіскальних органів податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

  Податок нараховується за 2016 рік за нормами оподаткування, що встановлені у 2016 році рішеннями сільських, селищних, міських рад, залежно від місця розташування та типів об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

  Нагадаємо, що база оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  При цьому для фізичних осіб оподатковувані квадратні метри зменшуються: для квартир - на 60 кв. метрів; для житлових будинків - на 120 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості - на 180 кв. метрів.

  Проте, ці пільги не застосовуються, якщо площа об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, тобто для квартир 300 кв. м., для будинків 600 кв. м. (для різних типів 900 кв. м.).

  Також не пільгуються об’єкти, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

  Крім того, додаткові пільги можуть встановлювати органи місцевого самоврядування, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів громадян.

  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до місцевих податкових інспекцій для проведення звірки даних щодо об'єктів нерухомості, їх площі, права на користування пільгою, розміру ставки податку та нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, проводиться перерахунок.

  Сплатити податок платник повинен до місцевого бюджету за місцем розташування об'єктів оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, тобто не пізніше 28 серпня. У разі, якщо прийшла квитанція про сплату податку на квартиру, яку, наприклад, вже продали, або ж, якщо квитанція не прийшла, але за законом нерухомість повинна обкладатися податком, потрібно звернутися до місцевого відділення фіскальної служби.

  За несвоєчасну сплату застосовується штраф від 10 до 20 відсотків суми податкового боргу, а також пеня.

  Податок стягується раз на рік. Крім того, власникам великого житла (понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 - для будинків) доведеться додатково заплатити 25 тис. грн.

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області