Державна фіскальна служба України проаналізувала виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання порушення вимог щодо регулювання готівкового обігу, а також застосовані за вказані порушення штрафні санкції, та звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою на дотримання вимог чинного законодавства.

  Зокрема, часто встановлюються випадки порушення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 (Положення № 637) в частині:

  • зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без оприбуткування у касі підприємства;
  • необлікування готівкових коштів у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) реєстратора розрахункових операцій (РРО) на підставі фіскальних звітних чеків;
  • оформлення з порушеннями касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств (відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти).

  Враховуючи викладене, ДФС з метою запобігання таким порушенням, наводимо деякі приклади встановлених порушень норм з регулювання готівкового обігу.

  Так, виїзною документальною перевіркою ТОВ «Б» встановлено неоприбуткування в касі підприємства готівкових коштів, знятих з розрахункового рахунку. А саме: згідно з головною книгою підприємства та копіями карток рахунку 301, готівкові кошти у сумі 447 069,41 грн., які знято з розрахункового рахунку в установі банку за допомогою спеціального платіжного засобу (корпоративної картки) директором підприємства, в центральну касу підприємства не оприбутковувались. Також вони не використовувались працівниками підприємства для господарських потреб. Крім того, 75 000,00 грн. готівкових коштів, що зняті з розрахункового рахунку установи банку директором підприємства згідно чеку, в касі підприємства неоприбутковані, відповідні записи в касовій книзі відсутні. Таким чином порушено вимоги п. 2.2, 2.6, 7.15 Положення № 637.

  У ході фактичної перевірки магазину фізичної особи-підприємця Р. встановлено, що суб’єктом господарювання не обліковано у розділі 2 КОРО «Облік руху готівки та сум розрахунків» готівкові кошти загальною сумою 256 455,0 грн. на підставі фіскальних звітних чеків РРО за два тижні (на відповідних сторінках КОРО записи відсутні). Порушено вимоги п. 2.6 Положення №637.

  Документальною перевіркою ТОВ «К», зокрема, встановлено несвоєчасне оприбуткування (не у день надходження коштів) 118 434,29 грн. готівкових коштів у касі підприємства. Так, у періоді, що перевірявся, працівниками до бухгалтерії підприємства подавались звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, з поверненням невикористаних коштів, при цьому повернуті кошти оприбутковувались у касі підприємства наступного дня або пізніше. Порушено вимоги п. 2.6 Положення № 637.

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області

 

  До уваги платників податків податку на додану вартість

  ДФС повідомляє, що у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

  Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601.

  Повідомлення (J(F)1312601) формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі, та до такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 мГб).

  Електронні формати Повідомлення та додатку до нього розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність» / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів.

  Повідомлення з додатками може бути сформоване та надіслане через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (режим «Ведення звітності»), вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС України. Також для формування Повідомлення в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

  Нагадуємо, що Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567, зареєстрованого в Мінюсті 16.06.2017 за №753/30621.

  Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області