Управління Держпраці у Вінницькій області пропонує суб’єктам господарювання до початку роботи котелень в осінньо-зимовий період 2017-2018 років одержати дозволи на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Пам’ятка щодо вимог безпеки при експлуатації та порядку проведення технічного огляду котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт І. Вимоги безпеки щодо введення та експлуатації котлів:

  1. Наявність розробленої спеціалізованими проектними організаціями конструкторської документації на котли та котельні.

  2. Виготовлення, монтаж, налагоджування, реконструкція, ремонт котлів та їх елементів підприємствами чи організаціями, що мають технічні засоби, необхідні для якісного виконання робіт та відповідні дозволи.

  3. Наявність паспорта встановленої форми та інструкції з монтажу і експлуатації на кожен котел.

  4. Облік в місцевих органах Держпраці до пуску в роботу котлів потужністю понад 0,1 МВт.

  5. Введення в експлуатацію котлів після їх технічного огляду та одержання дозволу на роботу від органів Держпраці у встановленому порядку.

  6. Забезпечення власником утримання котлів у справному стані, а також безпечних умов їх роботи, організація обслуговування, ремонту і нагляду.

  7. Призначення особи, яка має відповідну кваліфікацію, теплотехнічну освіту і пройшла перевірку знань цих правил у встановленому порядку, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

  Призначення відповідальної особи необхідно оформляти наказом по підприємству із записом дати і номеру наказу в паспорт котла.

  Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію котлів зобов’язаний:

 • регулярно оглядати котли в робочому стані;
 • щоденно в робочі дні перевіряти запис у змінному журналі і розписуватись в ньому;
 • проводити роботу з персоналом по підвищенню його кваліфікації;
 • проводити технічні огляди котлів;
 • зберігати паспорти котлів;
 • проводити протиаварійні тренування з персоналом котельні;
 • перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації та ремонті котлів.

  8. Призначення обслуговуючого персоналу, який пройшов медичний огляд, професійну підготовку та атестацію в установленому порядку відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань із питань охорони праці.

  9. Обслуговуючий персонал зобов’язаний знати послідовність операцій при аварійній зупинці котла.

  10. Обладнання кожного елементу котла, внутрішній об’єм якого обмежений запірними органами, запобіжними клапанами, які автоматично запобігають підвищенню тиску.

  11. Здійснення постійного контролю за справністю запобіжних клапанів – не рідше одного разу на зміну оператором котельні. Робота котлів з несправними або не відрегульованими запобіжними клапанами ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

  ІІ. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, який затверджений постановою КМУ від 26 травня 2004 р. N687. Технічний огляд котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

  1. Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

  2. Проводиться первинний, періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд. Первинному технічному огляду підлягає устаткування перед введенням в експлуатацію. Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

  3. Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

 • введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;
 • перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;
 • демонтажу та встановлення на новому місці;
 • закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);
 • експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;
 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

  В інших випадках позачерговий технічний огляд устаткування проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця. У разі закінчення граничного строку експлуатації, аварії або отримання пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устатковання проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

  4. Технічний огляд устаткування проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру).

  5. Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізовану організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, уповноважену організацію.

  6. У разі коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устаткування в зазначений строк, роботодавець зобов’язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устаткування.

  7. Технічний огляд устаткування проводиться у кілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду;
 • проведення випробування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов та строку подальшої експлуатації.

  8. У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду роботодавець припиняє експлуатацію устаткування до усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду.

  9. У разі виявлення під час технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, що незначною мірою знижують рівень безпеки, експлуатація устаткування може продовжуватися з дозволеними параметрами. Можливість безпечної експлуатації устаткування повинна бути підтверджена технічними розрахунками відповідно до вимог організаційно-методичних та нормативних документів. Зазначені розрахунки підлягають збереженню разом з паспортом устаткування.

  10. У разі виявлення під час технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, проводиться експертне обстеження устаткування.

  11. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою. У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті устаткування зазначається причина його проведення. У разі проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку експлуатації устаткування уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом устаткування..

  12. У разі проведення додаткових випробувань і досліджень під час технічного огляду в паспорті устаткування зазначаються їх види і результати та місця відбору зразків чи складових частин, деталей або їх елементів, які підлягали випробуванням, а також причини їх проведення.

  13. У разі виявлення під час проведення технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, спеціалізована або уповноважена організація, що проводить технічний огляд, повідомляє про це роботодавця і Держпраці.

  14. Роботодавець за підсумками проведення технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду на передбаченому в експлуатаційних або організаційно-методичних документах місці.