Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

  Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

  15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

  10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

  7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

  Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

  Компенсація не призначається:

  1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

  державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

  надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ;

  відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ;

  2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

  3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

  4) самозайнятим особам;

  5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

  6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня.

  Згідно з пунктом 14 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, виплата компенсації і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів. Джерелом фінансування вказаних компенсаційних виплат відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України є видатки місцевих бюджетів, які необхідно передбачати у складі асигнувань на місцеві програми соціального захисту та соціального забезпечення. Тобто, асигнування на виплату компенсацій фізичним особам за надані ними соціальні послуги повинні щорічно плануватися у бюджетах міст обласного підпорядкування та районних бюджетах, бюджетах об'єднаних територіальних громад. Такі видатки затверджуються органами місцевого самоврядування при прийнятті місцевого бюджету на відповідний рік.

  Начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Піщанської РДА Л. Панасюк