Одним із документів, який подається при прийнятті на роботу, є документ про освіту (диплом, свідоцтво, атестат). Це передбачається ст. 24 Кодексу законів про працю України. Диплом може вимагатися і при постановці на облік у центрі зайнятості, і при вступі до вузу при продовженні навчання.

  І тоді постає питання про перевірку його дійсності.

  Раніше одним із шляхів такої перевірки було надсилання офіційних письмових запитів до навчального закладу, у якому людина здобувала освіту.

  Такий спосіб актуальний і на сьогоднішній день. Алгоритм дій наступний:

  КРОК 1. Керівник організації або інспектор з кадрів готує офіційний запит на бланку з печаткою організації на ім’я ректора вузу (директора інституту, коледжу, технікуму тощо).

  У листі необхідно вказати наступну інформацію:

 • Прізвище, ім'я та по батькові випускника вузу;
 • Серію і номер його диплома;
 • Реєстраційний номер і дату видачі диплома.

  Лист реєструється у книзі вихідної документації та складається у довільній формі. Наприклад:

  «Прошу підтвердити чи спростувати факт навчання П.І.Б. у вузі «ААА» за спеціальністю «ХХХ» протягом періоду з ……… по………, а також факт видачі диплома про вищу освіту серія…. № ……. від……. Копія диплому та додатку до нього додаються».

  Також у запиті варто зробити посилання на нормативні документи, відповідно до яких роботодавець просить виконати процедуру підтвердження диплому про здобутий рівень освіти.

  А також посилання на Кодекс законів про працю України та Закон України «Про захист персональних даних».

  КРОК 2. Отримати письмову згоду працівника на отримання роботодавцем персональних даних у третьої сторони. Наприклад,

  Згода на отримання персональних даних від третіх осіб

  Я, П.І.Б., зареєстрований за адресою: ..., паспорт серія… № …. виданий ..., даю згоду фірмі «ХХХ», розташованої за адресою: ..., на отримання моїх персональних даних про освіту у третьої сторони - вузу «ААА», розташованого за адресою: ... за допомогою письмового запиту.

  Отримання персональних даних здійснюється з метою підтвердження обґрунтованості видачі мені диплома про вищу освіту.

  Права, що надаються у зв'язку з обробкою моїх персональних даних, мені роз'яснені.

  Прізвище Ім'я По батькові підпис дата

  ВАЖЛИВО! У тому випадку, якщо працівник відмовляється дати добровільну згоду на перевірку особистих даних, слід звернутися до вузу з проханням підтвердити або спростувати сам факт видачі диплома з вказаною серією та номером, без будь-бо згадки про П.І.Б. У цьому випадку з вузу буде надіслана відповідь про те, виданий чи ні диплом такий-то серія і такого-то номера.

  КРОК 3. Надіслати запит з доданою згодою та копіями документів рекомендованим листом із повідомленням. Протягом місячного терміну з моменту його отримання у навчальному закладі повинна надійти відповідь.

  Отримання таким чином інформації вимагає певних затрат часу. Але сьогодні існують інші альтернативні шляхи. Наприклад, перевірка за допомогою он-лайн сервісів.

  По-перше, це отримання інформації на сайті ІВС «Освіта» (https://osvita.net/ua/checkdoc/). Для цього потрібно зареєструватися. До системи внесено всі дипломи про вищу освіту, здобуту в Україні починаючи з 2000 року.

  По-друге, 12 липня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти у новій редакції (постанова КМУ від 12.07.2017 № 550, набрала чинності 08.08.2017 року).

  Відповідно до нього Єдина державна електронна база з питань освіти включатиме 4 реєстри:

 1. Реєстр навчальних закладів;
 2. Реєстр документів про освіту;
 3. Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 4. Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка.

  Реєстр документів про освіту міститиме відомості про документи про освіту та наукові ступені, створені відповідно до законодавства.

  До зазначеного Реєстру включаються відомості про:

 • документи про освіту та наукові ступені державного зразка, видані навчальними закладами/науковими установами України з 2000 року, крім інформації про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • власні документи про вищу освіту, видані навчальними закладами України;
 • спільні та подвійні дипломи, видані вищими навчальними закладами України;
 • документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;
 • документи про вищу духовну освіту із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;
 • документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, з рішеннями вищого навчального закладу України про їх визнання;
 • інші документи про освіту та наукові ступені, що визначаються розпорядником Єдиної бази в установленому порядку.

  Записи про кожен документ про освіту та наукові ступені містять всі відомості про документ, повне найменування навчального закладу/наукової установи, який видав документ, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи (осіб), яка (які) підписали документ.

  Варто додати, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи матимуть доступ до Реєстру документів про освіту в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності поданого документа про освіту.