В цій статті ми розглянемо як саме можна захистити своє право на власність.

  Ні для кого не секрет, що рівний захист прав усіх суб’єктів права власності забезпечує держава на основі законів та принципів закріплених конституцією України.

  В українському законодавстві охорона права власності може бути захищена різними галузями законодавства, зокрема у фінансовому праві, адміністративному, кримінальному, земельному та цивільному.

  Сукупність цивільно-правових норм гарантують захист та нормальне господарське використання майна та при порушенні цих прав надають право поновити правовідносини власності для подальшого користування, в тому числі і відшкодування збитків.

  Якщо взяти до уваги те що адміністративний та кримінальний захист має змогу покарати порушника, то цивільно-правовий захист має на меті саме відновити порушене право власності.

  Щоб захистити своє право власності на сам перед необхідно звернутися до суду. Судовий захист здійснюється шляхом розгляду справ за позовами. Щоб якісно і швидко захистити своє право потрібно чітко визначити розмір завданої шкоди . Від цього послідовно складається позов до суду в якому будуть вказані усі правопорушення, що стосуються власності в вашому конкретному випадку.

  На основі тих чи інших правопорушень можна виділити види позовів, за якими і буде розглядатись справа в суді. За змістом їх існує чимало, а саме:

 • - про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової власності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника даної спільної власності на привілеєву купівлю;
 • - позов про визнання права власності на майно;
 • - про відшкодування шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих особі порушенням її права власника (включаючи і не одержані доходи);
 • - про витребування майна з чужого незаконного володіння;
 • - про відшкодування його вартості;
 • - про визнання незаконними актів державних органів, органів місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, користування та розпорядження майном;
 • - про поділ спільного майна або виділ з нього частки;
 • - про визнання недійсними правочинів про відчуження квартир з громадського житлового фонду з порушенням, наприклад, права наймача на придбання цього приміщення у власність або переведення на нього прав та обов'язків набувача за цією угодою;
 • - про визначення порядку володіння, користування та розпорядження майном, що є спільною власністю;
 • - про визнання недійсними правочинів про відчуження майна;
 • - про передачу в приватну власність майна, яке за законом підлягає відчуженню ;
 • - про відшкодування шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих особі порушенням її права власника (включаючи і не одержані доходи);

  Враховуючи характер посягання на права власника і змісту захисту, який надається власникові, виділяють речові та зобов'язально-правові засоби захисту.

  Речові засоби - захищають права від безпосереднього неправомірного впливу будь-яких осіб.

  До речових позовів належать:

 • - віндикаційний позов тобто коли неволодіючий власник виявляє бажання витребуватиу незаконного володільця майно
 • - вимоги власника щодо визнання права власності
 • - негаторний позов, тобто коли прописані вимоги власника що стосуються усунення порушень права власності не пов'язаних з володінням
 • - вимоги власника про визнання права власності. Зобов'язально-правові позови базуються, як правило, на договорах, але можуть ґрунтуватися і на недоговірних зобов'язаннях.

  У зобов'язально-правових позовах вказується про:

 • - відшкодування збитків, які настали внаслідок невиконання чи неналежного виконання договору;
 • - повернення речей, які були надані у володіння (за договором зберігання, застави, перевезення);
 • - про визнання правочинів недійсними;
 • - про захист права власності в деліктних зобов'язаннях;
 • - про повернення безпідставно набутого чи збереженого майна та інші.

  Захист права власності розповсюджується не лише на власника, а також й на осіб, які не офіційно є власниками, але володіють майном на праві оперативного управління, повного господарського відання чи на іншій підставі, передбаченій законом чи договором (застава, оренда, зберігання).

  За більш детальною інформацією звертатися в Піщанське бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою: смт Піщанка, вул. Вишнева, 5, тел. (04349) 2-11-30.

  Лариса Гернеза, головний спеціаліст Піщанського бюро правової допомоги