Шановні жителі району!

  Відповідно до листа Національної служби здоров’я України, повідомляємо Вас про можливе припинення та тимчасове призупинення дії Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі Декларація).

  Згідно Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підставами для припинення Декларації є:

  1. подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про вибір іншого лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  2. декларації, про вибір лікаря, які були подані пацієнтами до 22 березня 2018 року включно, припиняють свою дію з 1 січня 2020 року, відповідно до пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2019 року № 503;
  3. подання заяви лікарем, який надає первинну медичну допомогу, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача первинної медичної допомоги, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
  4. смерть пацієнта.
  5. закінчення строку дії декларації( якщо її було укладено на певний строк);
  6. недотримання пацієнтом вимог надання первинної медичної допомоги ( первинний огляд, диспансеризація, кратність візитів до лікаря, щеплення і т.д.) протягом календарного року.

  Інформаційно-аналітичний відділ Піщанського РМ ЦПМСД