15 грудня 2017 року для працівників апарату, структурних та самостійних підрозділів райдержадміністрації проведено засідання круглого столу з метою опрацювання положення Закону України

«Про державну службу» в частині застосування Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

  Керівник апарату райдержадміністрації Л. Ратушняк надала роз’яснення щодо визначення завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».