ДФС звертає увагу, що п.16 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440, (далі – Порядок), визначені умови, при яких неприбуткова організація виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

  Так, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі: - використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ); - розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; - невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим п.133.4 ст.133 ПКУ; - затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації; - за ініціативою неприбуткової організації. Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному ст.42 ПКУ, протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення. Після виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується: - з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог п.133.4 ст.133 ПКУ; - з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення); - з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою. За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше (п.17 Порядку).